Morgendagens Samfunnsinnovatører

Morgendagens samfunnsinnovatører, er en målgruppedrevet arena for læring, faglig-, personlig- og sosial vekst. En arbeidsplass og et utviklingsprosjekt, basert på medvirkning og samskaping. Prosjektet rettes mot praktisk utvikling av entreprenørielle ferdigheter, prosjekt – og teamarbeid, idé- og produktutvikling, salg, markedsføring og sosial forretningsdrift.   

Aktiviteten er utformet som et innovativt verksted, hvor medarbeidere rekrutteres, jobber i team med reelle oppgaver, og får lønn for arbeidsinnsatsen. Parallelt jobber de med å utvikle egne idéer og med egen profil, og tilføres faglig kompetanse, arbeidslivskunnskap og relevant nettverk.

Arbeidsledighet og undersysselsetting, spesielt blant unge voksne, er en av hovedutfordringene i kampen mot fattigdom og sosial eksklusjon. Det er høye krav til produktivitet, effektivitet, omstilling og sosial samhandling i dagens arbeidsliv og det er vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet med eller uten utdanning. Det stilles også høye krav til dokumenterte kvalifikasjoner og erfaring.

Dagens unge er ingen ensartet gruppe og det er behov for flere metoder og verktøy for å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon blant unge voksne både her og nå, men også motvirke økningen av mer langvarig utenforskap. Unge forteller at det kreves relevant praksis for å slippe inn på arbeidsmarkedet. Det er behov for flere veier og læringsarenaer som gir gode overganger til arbeid og for utvikling av entreprenørielle ferdigheter og jobbskaping. Det viser seg at det finnes arbeidsgivere som ønsker ung arbeidskraft og som også er villige til å betale lønn under opplæring.

Vi er her for å bistå unge med å utvikle ferdigheter og kunnskap de trenger for å komme seg inn på arbeidsmarkedet gjennom praktisk erfaring og utvikling av millenniumsferdigheter som prosjektarbeid, problemløsning, evne til å samarbeide, idéutvikling m.m.

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med oss på
e-post: merknorgeas@gmail.com

%d bloggere like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close