A3mag – For unge som ønsker karriere innen media og kommunikasjon

A3mag.no – Mener litt om alt

A3mag er et samfunns- og kulturrettet nettmagasin bestående av en gruppe unge journalister som ytrer meninger innen disse temaene.

Unge forteller at de sliter med innpass i arbeidslivet uavhengig av utdanning, og mange mangler relevant praksis og ferske referanser. De er både motiverte og lærevillig og i mindre grad opptatt av høye lønninger. Men det må jo være mulig å leve, også underveis på veien til drømmejobben. Det må finnes kortere veier til mål, forteller Thea Emilie Dalen Dille, gründer av MERK Norge.

MERK Norge og KREM har funnet andre måter å bidra til å få flere unge inn i arbeidslivet på. I samarbeid med kommunikasjonsbyrået Knack AS har de siden 2015 drevet A3-prosjektet, – et praktisk opplæringstilbud til unge voksne mellom 18 og 35 år med interesse for kommunikasjon og kreative fag. Gjennom prosjektet og eksterne oppdrag omgjør de unge interessene og egenskapene sine i fag som journalistikk, foto, film og web til ferdigheter og betalt arbeid. Prosjektet rekrutterer deltagere til betalte trainee-stillinger i nettmagasinet A3mag.no eller A3 Profil, og med det muligheten for lønn under opplæring.

Kontakt oss gjerne på post@a3mag.no dersom du brenner inne med egne vinklinger og meninger.

Redaksjonen: e-post: post@a3mag.no

Besøksadresse: Storgata 13, 0155 Oslo

a3 mag logo

Les mer om A3mag i denne artikkelen!

%d bloggere like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close