Om oss

MERK – er et idéelt AS som ønsker å være et springbrett til arbeid for unge som vil jobbe og en samarbeidspartner for det offentlige og samfunnsbevisste bedrifter. Vi ønsker å bidra til at flere unge får benyttet og utviklet sine talenter innenfor rammene av lønnet arbeid og samtidig gi bedrifter anledningen til å skaffe seg kvalifisert arbeidskraft på nye og smidige måter.

Flertallet av dagens løsninger er skapt av voksne, for unge og mange av dem er varianter av skole og praksisplasser. MERK er de unges egen løsning. For oss står “learning by doing” og lønn under opplæring i fokus. Med MERK ønsker vi å vise at unge både kan og vil jobbe, og at det finnes bedrifter som vil vise vei til fremtiden i Norge.

MERK er etablert med tanken om at unge kjenner unge best, og er både et sosialt innovasjonsbyrå og et rekrutteringsselskap drevet av unge for unge.

MERK ser talenter og ressurser i alle og ønsker å hjelpe deg.

MERK fungerer som en brobygger for unge som ønsker å komme ut i arbeidsmarkedet. Vi tror på erfaringsbasert læring, også i praksis uavhengig av utdanning. Vi har tatt velkjente og veletablerte metoder og videreutviklet dem som mentor-programmer, trainee-stillinger og innovativt prosjektarbeid.

Ta kontakt med oss på merknorgeas@gmail.com eller via vårt kontaktskjema.

MERK er medlem av:

– Gründerforeningen

– Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon

– Innovation Forum Norway

– Charteret for mangfold i næringsliv og sivilsamfunn.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close